معرفی مرکز

       مرکز مطالعات انرژی و سیستم های قدرت دانشگاه صنعتی شیراز از چهار بخش مدیریت انرژی های نو، مطالعات سیستم های قدرت، ماشین و درایو و الکترونیک قدرت تشکیل شده است. دراین مرکز مطالعات بر روی سیستم های الکتریکی به کمک پیشرفته ترین دستگاه های اندازه گیری و شبیه سازی کشور صورت می­پذیرد. مطالعات بر روی سیستمهای قدرت کشور و جهان توسط افراد متخصص در هر زمینه صورت می پذیرد و راهکارهای متناسب با شرایط شبکه، ساخت و طراحی تجهیزات به همراه چگونگی به کارگیری استفاده از تجهیزات الکتریکی ارائه می شود.در این مرکز کلیه دستگاه های لازم از جمله دستگاه ثبات توان، دستگاه تصویر برداری حرارتی، دستگاه آنالیز گاز، رطوبت سنج توان و ... به منظور بررسی و پایش وضعیت انرژی موجود است.مرکز مطالعات انرژی و سیستم قدرت دانشگاه صنعتی شیراز با تکیه بر نیروی انسانی کارآمد خود اقدام به حضور در حوزه های مختلف انرژی است که از جمله مهم ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • انرژی های نو
 • مدیریت و ممیزی انرژی و استقرار استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱
 • بررسی کیفیت توان
 • شبکه های قدرت
 • ماشین و درایو
 • مبدل های الکترونیک قدرت

مسئول پژوهشکده : دکتر گیتی زاده حقیقی

کارشناس پژوهشکده: مهندس اصغری

تلفن تماس: ۳۷۲۵۷۲۷۶-۰۷۱

پروژه های انجام شده:

 1. ممیزی انرژی ۱۱ ساختمان اداره شرکت توزیع نیروی برق شیراز
 2. ممیزی انرژی ساختمان استانداری فارس
 3. ممیزی انرژی ساختمان فرمانداری فارس
 4. ممیزی انرژی ساختمان سازمان صنعت معدن و تجارت استان فارس
 5. ممیزی انرژی ساختمان برق منطقه ای فارس
 6. ممیزی انرژی هتل بزرگ شیراز
 7. ارائه طرح جامع کنترل الکتروپمپ های آب کشاورزی استان
 8. طرح جامع کاهش مصرف روشنایی معابر شهرهای شیراز و بوشهر

سمینارها و دوره های برگزار شده:

 1. شرکت های توزیع برق شیراز
 2. ساختمان های اداری شرکت مخابرات شیراز
 3. واحدهای اداری و تولیدی کارخانه ارژن و پگاه فارس
 4. شرکت لاستیک سازی دنا
 5. سازمان نظام مهندسی استان فارس
 6. ممیزی انرژی در صنعت با همکاری مرکز ملی صرفه جویی انرژی ایران
 7. سمینار یک روزه ی مدیریت انرژی در ساختمان  های اداری استان فارس

همکاران ما در زمینه مدیریت انرژی

 1. شرکت برق منطقه ای استان فارس
 2. مرکز ملی صرفه جویی انرژی ایران
 3. سازمان استاندارد کشور
 4. شرکت های توزیع برق شیراز و استان فارس
 5. شرکت سامان انرژی اصفهان