دکتر سید جعفر روزگار

مرتبه علمی

دانشیار

تلفن ثابت

۳۷۳۵۳۵۰۵ – ۰۷۱

فاکس ۳۷۲۷۷۶۲۸ – ۰۷۱

پست الکترونیکی

rouzegar@sutech.ac.ir

شرح وظایف معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه:

  • ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلي و خارجي به منظور همكاري در امور پژوهشي و فناوری و مبادله خدمات علمي
  • همكاري در ارائه خدمات علمي، فرهنگي و اجتماعي و برگزاري سمینارها و كنفرانس هاي علمي و اجراي كلیه امور قراردادهاي تحقیقاتي بین دانشگاه و سایر مؤسسات
  • همكاري در اجراي دوره هاي كوتاه مدت پژوهشي و فناوری براي مؤسسات غیر دانشگاهي
  • برنامه ریزي جهت استفاده اعضاي هیأت علمي از فرصت هاي مطالعاتي داخل و خارج از کشور برابر ضوابط مصوب
  • تهيه و پيشنهاد آيين‏نامه‏هاى مختلف پژوهشى و نظارت بر حُسن اجراى آنها
  • تلاش در جهت ایجاد کانال هایی برای ارتباط با صنعت
  • همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه
  • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه