مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری با حضور اعضاء محترم هیأت ریسه و اعضاء هیأت علمی  دانشگاه برگزار شد.

در ابتدای این مراسم جناب آقای دکتر روزگار ، ضمن خوشامدگویی به تمام اساتید و حاضرین در جلسه، به ارائه آمار پژوهش و فناوری دانشگاه از سال گذشته تا کنون پرداختند.

در ادامه آقای دکتر صالحی معاون محترم مرکز منطقه­ای به ارائه گزارشی از فعالیت­های مرکز منطقه­ای را ارائه نمودند.

در پایان از برگزیدگان پژوهشی دانشگاه تقدیر به عمل آمد.

پژوهشگران معرفی شده به استان:

دکتر بینا زاده- دکتر صفری نژادیان- دکتر هل فروش

پژوهشگران برتر دانشگاه

ردیف

دانشکده

نام و نام خانوادگی

پژوهشگر برتر

نام و نام خانوادگی

پژوهشگر ویژه

۱

مهندسی شیمی

دکتر طلاقت

---

۲

مهندسی مکانیک

دکتر نیک سرشت

دکتر روزگار

۳

دکتر توکل پور

دکتر ستوده

۴

مهندسی برق

دکتر عبیری

دکتر آقایی

۵

دکتر دانیالی

دکتر جم

۶

دکتر شفیعی

--

۷

دکتر مردانه

--

۸

شیمی

دکتر خلیفه

--

۹

مهندسی مواد

دکتر تقوایی

---

۱۰

فیزیک

دکتر عرفان کدیور

---

۱۱

مهندسی عمران

دکتر نجفقلی پور

دکتر جوهری

۱۲

ریاضی

دکتر فخارزاده

دکتر محمد حسین حیدری

۱۳

مهندسی صنایع

دکتر زرین پور

---

۱۴

دانشکده IT

دکتر اکبری

دکتر جاویدان