همایش کارآفرینی با حضور کارآفرین برتر کشور.  تاریخ و محل برگزاری : سه شنبه ۹۶/۱۰/۵  ساعت ۱۳:۳۰  الی  ۱۵:۳۰  سالن دکتر طاهری