پتروشیمی مبینجهاد خودکفايی ندساپالایشگاه های گازشرکت فراسوی دانش ارتباطات (فردا)صا ایران، مرکز عالی تحقیقات الکترونیک ایرانپژوهشکده شهید یزدانی سازمان صنایع هوافضا

معرفی پژوهشکده: 

مشخصات پژوهشکده :

 

 

رشته تعداد اعضاء هیئت علمی
مهندسی مکانیک ۵
مهندسی برق ۵
مهندسی هوا فضا ۱
مهندسی عمران ۲
مهندسی علم و مواد ۴
مهندسی کامپیوتر ۱
علوم پایه ۱
جمع ۱۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همکاری با صنایع مختلف:

 

مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی

مرکز تحقیقات مجتمع شهید همت تهران

تحقیقات مهندسی جهاد 

پژوهشکده شهید یزدانی سازمان صنایع هوافضا

سازمان صنایع دریایی

صا ایران، مرکز عالی تحقیقات الکترونیک ایران

دانشگاه مالک اشتر

شرکت فراسوی دانش ارتباطات (فردا)

صنایع الکترونیک شیراز

پالایشگاه های گاز

شرکت فراسان

جهاد خودکفايی ندسا

شرکت مهندسی رستافن

پتروشیمی مبین

شرکت ارتعاشات صنعتی ایران

شرکت صنعتی فارس اسکات شیراز

مجتمع صنعتی فجر

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

شرکت فراپاکس

شرکت فراسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمینه های همکاری با صنایع مختلف:

 

 • طراحی هیدرو آیرودینامیکی و بررسی پایداری شناورهای اثرسطحی و زیرسطحی
 • شبیه سازی عددی حرکت  سطحی و زیر سطحی در دریای آرام و مواج
 • طراحی سیستم های کاهش نیروی پساشناورهای اثر  با استفاده از سطوح آبگریز
 • بررسی پایداری استاتیکی و دینامیکی شناورهای اثر سطحی و زیرسطحی
 • طراحی و ساخت روبات های هوشمند زیرسطحی
 • هوشمندسازی، طراحی و ساخت اتوپایلوت اجسام پرنده هوایی یا دریایی
 • طراحی و ساخت سیستم های هدایت، کنترل و ناوبری
 • طراحی سیستمهای کنترل هوشمند فعال ارتعاش در سازه های انعطاف پذير
 •  طراحی و ساخت سیستم های اندازه گیری، ثبت و نمایش داده
 • طراحی سیستم آزمایشگاهی اعمال بار به موتور الکتریکی کشتی
 • پایش، ارزیابی و کنترل خوردگی داخلی و خارجی در صنایع دریایی
 • طراحی، ارزیابی و رفع عیب حفاظت کاتدی سازه های ثابت و متحرک دریایی
 • طراحی سیستم های بیواکوستیک و اکوستیک زیر آبی
 • طراحی سامانه های رادار ساحلی و دریایی و سیستم های سونار
 • طراحی و تحلیل تنش انواع سازه های دریایی
 • بررسی تنشهای حرارتی انواع سازه ها
 • آنالیز شکست، خستگی و تخمین عمر انواع سازه های دریایی
 • مقاوم سازی سازه های دریایی با استفاده از کامپوزیت ها و نانو کامپوزیت ها
 • انجام کلیه مراحل طراحی و ساخت سازه های کامپوزیتی
 • طراحی اتصالات انعطاف پذیر
 • طراحی و آنالیز حرارتی سیستم های تولیدکننده یا مبادله کننده گرما
 • محاسبه و آنالیز سیستم های انرژی و انرژی های نو
 • بهره گیری از الگوهای زیستی در شناورهای دریایی و استفاده از زیست سوخت های جلبکی