هرسال وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری اطلاعات و وزارت بهداشت در هفته پژوهش در ۷ گروه مهندسی، علوم پزشکی, علوم پایه، علوم انسانی، کشاورزی، دامپزشکی و هنر پژوهشگران برتر را از دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری، مراکز آموزش عالی و مراکز پژوهشی معرفی می نمایند.

مبنای این انتخاب ، فعالیت های پژوهشی در ۴ سال اخیر شامل مقالات، طرح ها، کتاب، اختراعات و ... می باشد و در مراسم امسال،۲۴ نفر از پژوهشگران برتر کشور انتخاب شده و در مراسمی که با حضور معاون علمی رییس جمهور،وزرای علوم،تحقیقات وفناوری ونیز بهداشت،در مان وآموزش پزشکی در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد مورد تقدیر قرار گرفتند.

 آقای دکتر طاهر نیکنام ،عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شیراز نیزبه عنوان پژوهشگر برتر کشور در گروه مهندسی  برگزیده شدند.دکتر نیکنام در مرتبه علمی استادی بوده و تا کنون موفق به ارائه ۲۵۰ مقاله داخلی و خارجی شده و در اجرای ۲۰ طرح پژوهشی همکاری داشته است. تعداد استنادهای وی ۳ هزار و ۳۴۲ مورد و از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ جزء یک درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفته است.