مراسم ملی هفته پژوهش سال ۱۳۹۴ از ۲۲ تا ۲۶ آذربرگزار گردید. یکی از برنامه های مهم  هفته ملی پژوهش، برگزاری نمایشگاه دستاورد های پژوهشی و فن بازار بوده که دانشگاهای مختلف در بخش فن بازار ، طرح های پژوهشی مربوطه را جهت داوری و تعیین سطح فناوری در سامانه مربوطه ثبت کردند.

دانشگاه صنعتی شیراز بیش از ۲۰ طرح در بخش فن بازار ثبت نموده که این طرحها با سطوح بالای فناوری از جمله سطوح TRL9 و  TRL7 معرفی شدند. طرحی با عنوان سامانه الکترواپتیکی تعاملی دانشگاه صنعتی شیراز با مدیریت آقای دکتر محمدرضا صالحی استاد گروه الکترونیک، در استاندارد بین المللی سطح آمادگی فناوری نمره کامل (TRL09) را به خود اختصاص داد.

علاوه بر طرحهای ثبت شده در فن بازار سایر دستاورد های پژوهشی در غرفه نمایشگاه دانشگاه صنعتی به معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفت. یکی از بازدیدکنندگان غرفه این دانشگاه آقای دکتر احمدی معاون محترم پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری بودند که همراه با سرپرست پایگاه استنادی عاوم جهان اسلام(آقای دکتر دهقانی) به بازدید از دستاوردهای پژوهشی این دانشگاه پرداختند.