در محوطه روبروی کتابخانه دانشگاه صنعتی شیراز شاهد برگزاری نمایشگاه کتابی با بیش از ۸۰۰ جلد کتاب هستیم. در این نمایشگاه که به مناسبت هفته پژوهش برگزار می گردد، کتب مرجع و درسی لاتین مربوط به انتشارات دانش گستر معتمد نماینده فروش ناشران بین المللی و داخلی از قبیل Thomson، Springer، Mc Grow-hill، Prentice hall of India، Alpha، Cambridge و ... به معرض نمایش و فروش قرار گرفته است. کتابخانه دانشگاه تخفیف ۵۰ درصدی را برای دانشجویان در نظر گرفته است و از تاریخ ۱۵/۹/۹۴ الی ۱۸/۹/۹۴ برقرار می باشد.