مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه صنعتی شیراز برگزار می کند:

چگونه کارآفرین شدم؟

وبینار آنلاین کارآفرینی  در مهرماه ۱۴۰۰ با عناوین زیر برگزار می شود:

  •   شناخت فردی
  • ریسک پذیری
  • همسوسازی توانایی ها با اهداف
  • نحوه مقابله با مشکلات در شرایط دشوار

مدرس وبینار:
مهندس المیرا کیومرثیان
 زمان برگزاری
روز چهارشنبه ۷ مهرماه سال ۱۴۰۰
 ساعت برگزاری: ۱۰ الی ۱۲
لینک ورود به وبینار:
http://el.sutech.ac.ir/technology