کارگاه دو ساعته طراحی مدل کسب و کار در روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۳ به صورت آنلاین برگزار گردید. در این کارگاه مدل های مختلف یک مدل کسب و کار مطرح شد و نمونه هایی از کسب و کار های شناخته شده در قالب مدل های ارائه شده تشریح گردید. مدرس این کارگاه جناب آقای دکتر مهرداد شفیعی، مدیر بازرایابی و ارتباطات پارک علم و فناوری فارس بودند.